Wedstrijdreglement 2019

Wedstrijd reglementering MTB XCO Wallonie Picarde Cup.

Artikel 1 – WEDSTRIJDEN
De XCO MTB Wallonie Picarde Cup zijn individuele mountainbike XCO wedstrijden en staat onder toezicht van Cycling Events MDE.

Artikel 2 – REGLEMENTEN
De XCO wedstrijden worden verreden volgens de van toepassing zijnde UCI-reglementen, bij afwijking de nationale reglementering of bij afwijking de regionale reglementering.
De E-bike races vallen onder de FIM reglementen terug te vinden op de website www.FMB-BMB.be

Artikel 3 – VEILIGHEID
Helmdracht is verplicht. Iedere helm mag ook geen sporen van schade vertonen, Cycling Events MDE zal hier zeer streng op toezien en uitsluiting van wedstrijd zal hiervan een gevolg zijn. Start geld word niet terug betaald gezien uw startplaats aan iemand anders kon worden en gegeven.
Andere extra persoonlijke beschermingen zijn toegestaan maar geen plicht.

Artikel 4 – Milieu
De MTB XCO Wallonie picarde cup streeft ernaar een milieu neutraal evenement te zijn. Wij streven er ook naar om dan ook geen vervuiling achter te laten op de grondgebieden waar de wedstrijden doorgaan.
Op de plaatsen aangegeven waar campers, caravans of auto’s parkeren zullen vuilbakken voorzien worden. Die op hun beurt op regelmatige tijdstippen geledigd zullen worden.
Rond het parcours zullen ook voldoende vuilbakken voorzien worden.


Artikel 5 – FIETSEN
Voor MTB-wedstrijden zijn enkel fietsen die voldoen aan de geldende normen van mountainbikes toegelaten. De minimale bandbreedte, gemeten over het karkas van de band (exclusief noppen) dient 40 mm te bedragen.
Voor E-MTB Races voor jaargang 2019 gelden enkel fietsen onder Klasse 1.
Klasse 1 E-MTB zijn fietsen waar trapondersteuning is voorzien tot een snelheid van 25km/u zonder gashandel.
Alle fietsen dienen in goede staat aan de start te staan. Ze staan mede in voor uw en iedere renner zijn veiligheid. Remmen moeten naar behoren werken en geen duidelijk schade aan het frame mag zichtbaar zijn.

Artikel 6 – CATEGORIEN
De MTB XCO Wallonie Picarde Cup wedstrijden vallen allen onder de fun klasse en worden gereden voor de volgende categorieën:

 1. Heren & dames U9 (Geboren na 2010 Incl 2010)
 2. Heren & dames U11 (Geboren 2008 – 2009)
 3. Heren & dames U13 (Geboren 2006 – 2007)
 4. Heren & dames U15 (Geboren 2004 – 2005)
 5. Heren & dames U17 (Geboren 2002 – 2003)
 6. Heren & dames U23 (Geboren 1996 – 2001)
 7. Heren & dames Elite (Geboren 1980 – 1995)
 8. Heren & dames Masters (40+) (Geboren voor 1979)
 9. E-MTB (Vanaf 15 jaar)

Artikel 7 – VERGUNNINGEN
Een competitie vergunning is geen verplichting voor de deelnemers voor het seizoen 2019.
Geldige verzekering word wel aangeraden om deel te nemen aan de wedstrijden!
De evenementen van Cycling events MDE hebben een burgelijke aansprakelijkheids verzekering.

Artikel 8 – START VAN DE WEDSTRIJD.
Renners verzamelen op 15 meter van de startlijn.
De eerste 20 worden dan afgeroepen per naam om aan de startlijn te verschijnen, de rest sluit aan.

Artikel 9 – EINDE VAN DE WEDSTRIJD.
In alle wedstrijden ook met gemengde categorieën zal de wedstrijd afgevlagd worden voor elke categorie wanneer de eerste renner die de vooropgestelde wedstrijdduur heeft overschreden. De laatste ronde word aangegeven bij de laatste passage aan de finish lijn. Iedereen kan dan nog zijn laatste ronde uitrijden.
Artikel 10 – Kampioen van Wallonie Picarde:
Optie voor wanneer een regelmatigheidscriterium kan worden uitgebouwd – minimum 4 verschillende locaties. Voorzien vanaf racejaar 2020

Artikel 11 –INSCHRIJVING.
De renner ontvangt bij de inschrijving een stuurbord dat overhandigd wordt door (5 euro) en eigendom blijft van de Cycling events MDE. Neemt de rijder deel aan meerdere wedstrijden dan dient dit stuurbord voor gebruik bij alle wedstrijden afgehaald te worden en na de wedstrijden terug gebracht.

Artikel 12 – Stuurborden.
Het stuurbord kan afgehaald worden de dag van de wedstrijd tot ten laatste 20 min voor aanvang van de wedstrijd. Dit stuurbord dient dan ook voor de wedstrijd van de dag van de MTB XCO Wallonie Picarde Cup. Het is de verantwoordelijkheid van de renner om het stuurbord steeds terug te brengen na de wedstrijd. Bij het niet terug brengen verliest de renner zijn waarborg van €5.

Artikel 13 – Pechverhelping & bevoorrading
Tijdens de XCO MTB Wallonie picarde cup mag in geval van pech enkel geholpen worden in de technical en feed zone. Indien de renner zich laat helpen elders op het parcours zal uitsluiting van de wedstrijd het gevolg zijn.
Alsook bevoorrading word enkel in deze zone gedaan.
Deze omwille van veiligheids en milieu redenen.
Toegang tot de feed & technical zone.
Bij ontvangst van het eerste stuurbord ontvangt de renner eveneens twee toegangskaarten “accreditation feed & technical zone”. De renner is verantwoordelijk voor deze kaarten. Enkel personen in het bezit van dergelijke armband mag zich in de afgebakende “feed & technical” zone bevinden. Enkel in deze zone(s) mag bevoorrading en technische bijstand worden verleend. De kaart moet op een zichtbare wijze gedragen worden.
Uit veiligheidsoverwegingen zijn kinderen en dieren niet toegelaten in deze zone.
Elke niet reglementaire bevoorrading of technische assistentie buiten deze zone zal leiden tot uitsluiting (DSQ) uit de wedstrijd.

Artikel 14 – Startvolgorde eerste wedstrijd.
De startvolgorde voor de eerste wedstrijd word chronologisch opgesteld volgens de vooraf registraties. De niet geregistreerde renners worden in verder chronologisch opgesteld.

Artikel 15 – Startvolgorde volgende wedstrijden.
De startvolgorde voor de volgende wedstrijd houdt rekening met de resultaten van de vorige editie van de MTb Wallonie picarde Cup. Het stuurbord en de positie in het startvak voor diegenen die niet hebben deelgenomen aan de vorige Wallonie picarde cup worden chronologisch toegewezen volgens de inschrijvingen.

Artikel 16 – Startlijst
Renners dienen na het betalen van het inschrijfgeld de startlijst te tekenen. Renners die de startlijst niet hebben getekend, zullen niet worden opgeroepen en mogen niet starten.

Artikel 17 – Tijdsregistratie.
Om de wedstrijdadministratie, het opmaken van de uitslagen sneller en efficiënter te laten verlopen wordt er gewerkt met een chipsysteem van Cronolive. Het huren van een chip is inbegrepen in de deelnameprijs. Indien de chip niet terug binnengeleverd wordt na de wedstrijd of verloren is, zal er 50 € aangerekend worden.
Fastest lap prijs of “King & Queen of the circuit” word gereden onder controle van Cronolive. Alle deelnemers behalve de E-Bike races maken kans om met deze prijs naar huis te gaan. De renner en renster met de snelste tijd over alle wedstrijden gaan naar huis met deze award!
Helaas door nalatigheid van de boven vernoemde “partner” zal deze tijdsopname niet doorgaan dmv hun chip systeem maar door manuele controle/tijdsregistratie.
Voor betwistingen zie artikel 20. Tenzij anders vermeld.

Artikel 18 – E-MTB
E-MTB race of E-Race word gehouden met Klasse 1 E-MTB’s dwz max ondersteuningssnelheid van 25km/u.
Mogelijkheid tot het huren van een E-MTB mits reservering vooraf en het betalen van een huurprijs van 25€/bike en waarborg van €250.
Opdeling E-Race:
Eens aan de start van de startbepalingsronde van de E-race mogen de batterijen niet meer bijgeladen worden to na het einde van allen sessies! Efficiënt omspringen met de accu is dus een must!
Bepaling start positie: iedere renner legt 1 ronde af. Snelste tijden = voorste startrijen.
E-Race short track 30 min Full gaz. max 20 renners per sessie.
Eerst 10 van elke short track gaan met elkaar de strijd aan voor 45 min race. Winnaar van de E-races is de renner die als eerste de finishlijn overschrijdt eens de 45 minuten zijn verstreken! (anders dan de XCO wedstrijd)

Artikel 19 – PROGRAMMA.
Het programma van een MTB XCO Wallonie Picarde Cup zoals onderstaande is gepubliceerd en dient gerespecteerd te worden.
Frasnes-Les-Anvaing:
Start tijden:

 • 9h00: Heren + dames U11 – duur: 15 min
 • 09h01: Heren + dames U9 – duur: 15 min
 • 09h35: Heren + dames U15 – duur: 30 min
 • 09h36: Heren + dames U13 – duur: 30 min
 • 10h30: Heren U17 – duur: 45 min
 • 10h31: Dames U17 – duur: 45 min
 • 11h30: Prijs uitreiking
 • 12h30: Heren U23 & Masters – duur: 60min
 • 12h31: Dames U23 & Masters – duur: 60 min
 • 14h00: Dames Elite – duur: 75min
 • 15h30: Heren Elite – duur: 75 min
 • 17h00: Prijs uitreiking
 • 17h00: E-MTB Fastest lap (bepaling start positie E-Race)
  o Elke 30 sec start een deelnemer. Max 40 deelnemers! Te laat starten is verloren tijd.
 • 17h45: E-MTB Short track E-Race – duur: 30 min
 • 18h25: E-MTB Short track E-Race 2de sessie – duur 30 min (indien voldoende deelnemers)
 • 19h30: E-Race – duur 45 min
 • 20h30: prijs uitreiking.
  Inschrijvingen:
  1° wedstrijd tussen 08h00 en 08h45
  2° wedstrijd tussen 08h00 en 10h00
  3° wedstrijd tussen 08h00 en 11h30
  Geen inschrijvingen tot 15 min na de start van een wedstrijd!
  Parcours verkenning
  07h00 – 08h45
  10h10 – 10h20
  11h15 – 12h15
  16h45 – 16h55

Mont De l’Enclus:
Start tijden :

 • 08h30: Heren U17 / Duur: 45 min
 • 08h30: Dames U17 / Duur: 45 min
 • Daaropvolgend: prijsuitreiking
 • 09h30: Heren U23/ Duur: 60 min
 • 09h30: Dames U23, Elite & Masters/ Duur: 60 min
 • Daaropvolgend: Prijsuitreiking
 • 10h35: Kids U9, U11 & U13/ Duur: 15 min
 • 11h15: Prijsuitreiking kids
 • 11h00: Heren Elite en Masters/ Duur: 1h15
 • 12h30: Prijs uitreiking
  Inschrijvingen:
  1° wedstrijd tussen 07h30 en 08h15
  2° wedstrijd tussen 08h00 en 10h00
  3° wedstrijd tussen 08h00 en 10h30
  Geen inschrijvingen tot 15 min na de start van een wedstrijd!
  Parcoursverkenning
  07h30 – 08h15
  09h15 – 09h30
  10h30– 10h45

Artikel 20 – Geschillen
Onvoorziene omstandigheden zullen beoordeeld worden door minimum 2 bestuursleden van Cycling events MDE.


Artikel 21 – Kalender
28/09 Frasnes-Lez-Anvaing;
12/10 Mont de l’Enclus
Aan bovenstaande kalender kunnen nog wedstrijden toegevoegd worden in samenspraak met de Cycling events MDE.

Info: www.cycling-events-mde.be
Contact:
Organisatie Cycling Events MDE:
Ian Debaere – 0477289545
Piet Opsomer – 0495307694
E-mail: Cycling.events.mde@gmail.Com